Ett juridiskt nödläge


Sverige kan inte pekas ut som ett särskilt framgångsrikt land vad gäller nationell krishantering. De flesta kan nog dra sig till minnes de intensiva debatter som följde Tsunamikatastrofen 2004, migrationskrisen 2015 eller de båda skogsbränderna 2014 och 2018 — de berörde dåligt samordnade myndigheter, otydlig information från politiska ledare och i ett fall öppen vilseledning av hur regeringen agerat internt.