Ett fult samhälle, en tom själ


Genom historien har människan byggt civilisationer – och sedan raserat dem. Hon har utvecklats intellektuellt – för att sedan glömma gamla upptäckter. Vi fascineras av mänsklighetens upptäckter och uppfinningar tusentals år senare och imponeras av att de alls kunde bli till. Men kunskapen som ledde fram till dem har sedan länge fallit i glömska.

+ There are no comments

Add yours