Etnosvenska homosexuellas förbund


Fredagen den 30 september publicerades en artikel i nättidningen Altinget med rubriken ”143 miljoner kronor som räddade liv”. Artikeln kategoriserades som debatt och var signerad Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).