Ersätt dagens asylsystem – men med vad?


På sin senaste arbetsstämma beslöt Moderaterna att verka för att dagens asylrätt ska avskaffas och ersättas med ett kvotsystem på EU-nivå. Även på Kristdemokraternas riksting dök frågan upp. Sedan tidigare har Sverigedemokraterna som enda riksdagsparti föreslagit ett kvotflyktingsystem via FN.

+ There are no comments

Add yours