Ernst Jünger i stålstormen


Första världskriget var på många sätt ett ohyggligt och meningslöst brödramord, som sände miljontals européer i döden och slutade i en ovärdig och ohållbar fred.