England måste få ett kännbart straff


Mycket av kommentarerna i sociala medier präglas av hämndlystnad. Någon skickar en bild där en brittisk byråkrat kliver utför ett stup. Andra pekar på att Skottland snart kommer att lämna Storbritannien. Ytterligare andra noterar att brittiska företag redan börjar överge London. Men vem eller vilka vill ni hämnas på? David Cameron, som trots allt ville stanna i EU? Eller Boris Johnsson, som svek sin gamla internatskolekompis? Nej, det intressanta är att ilskan mest verkar rikta sig mot den majoritet britter som röstade för ett utträde ur EU. De är okunniga, rasistiska, kortsiktiga. Kort sagt – de vet inte sitt eget bästa.

+ There are no comments

Add yours