Engels och frankerna


Under åren har vi gjort flera läsningar av Karl Marx från höger, bland annat hur hans resonemang kring rasskillnader och germanskt produktionssätt för tankarna till Duchesnes teori om Västerlandets indo-europeiska rötter.