Enfrågesverige


Jag tror att ni också noterat det, en förändring i svenskt debattklimat, i det svenska samtalet. De flesta är nog eniga om att Sverige länge varit ett enfrågeland. Här kan endast diskuteras en fråga i taget. Större än så är inte utrymmet i media eller folks medvetande. Men nu har något hänt. Nu finns dessutom ett hat som kommer fram ganska snabbt i vilken debatt som helst.

+ There are no comments

Add yours