En Wienkongress för 2000-talet.


När kommunismen föll i början av 1990-talet så gick vi in i en ny världsordning, och kanske var det Huntington som beskrev den bäst med sin bok Clash of civilizations. Från att världen varit tudelad, mellan öst och väst, gick vi plötsligt in i ett nytt stadium då världen blev mer uppsplittrad.

+ There are no comments

Add yours