En traumatiserad generation


Ingen kan tveka om var regeringens sympatier finns. De finns inte hos den unge pojke som misshandlas, rånas och förnedras. De finns inte hos den unga tjej som brutalt sparkas och stampas på av ett antal adidasgeneraler (varning för starka bilder, men folk behöver faktiskt få veta vad det är som händer). Nej, sympatierna finns hos de unga som begår brotten. Det är dessa som rättssystemet värnar. Det är dessa som barnrättsperspektivet gäller. Det är dessa som ska få upprättelse för upplevda oförätter från majoritetssamhället.

+ There are no comments

Add yours