En ny myndighet för dig utgiven


Anders Danielsson förklarar att den nya myndigheten är ”ett sätt att värna det öppna samhället”. Självfallet. Det är ju trots att ”Låt Anders vara Anders” vi talar om här. Men han säger även något om metoderna. Enligt den statlige utredaren ska otillbörliga informationskampanjer bemötas med ”motberättelser”.

+ There are no comments

Add yours