En mansskatt skulle behöva vara progressiv


Ofta refereras det till genomsnittliga inkomstskillnader när man studerar skillnader mellan män och kvinnor. Ni har väl sett siffror som att kvinnor tjänar 81 procent av vad män tjänar eller att kvinnor har 91 procent av mäns lön givet samma sysselsättningsgrad.

+ There are no comments

Add yours