En liberal invandringspolitik


Vad är en liberal invandringspolitik? Låt mig kasta fram några egna tankar: Människor som kan försörja sig och inte ligger andra till last skall få bo var de vill. Det gäller så väl EU-medborgare som immigranter från andra länder. Av humanitära skäl skall vi ge flyktingar tillfälligt skydd och hjälp till mat, husrum och grundläggande sjukvård. Men de skall inte automatiskt slussas in i de svenska välfärdssystemen. Flyktingar och asylsökande som vill ha permanent uppehållstillstånd skall visa att de kan försörja sig själva.

+ There are no comments

Add yours