En googleskatt skulle drabba alla utom Google


Det förs en diskussion i Sverige, Tyskland och Frankrike – bland annat – om att införa en “googleskatt”. Tanken är att alla som länkar till en artikel skulle behöva betala för detta. Fast det är i egentlig mening inte en Googleskatt som det handlar om, utan en mer strikt tolkning av den befintliga upphovsrättslagstiftningen. Det är dagens system för upphovsrätt – som denna har tolkats av domstolarna och tillämpas i vissa länder – som gör att vi i vissa länder redan har ett slags Googleskatt. Och denna rätt vill politiker i EU nu förstärka ytterligare – så att den exempelvis omfattar vanliga länkar på nätet.

 

+ There are no comments

Add yours