En feministisk vapenfabrik


Helt klart är att regeringen har problem med att försvara vapensamarbetet med Saudiarabien. Kan det vara en del av feministiskt utrikespolitik att bygga vapenfabriker tillsammans med en diktatur som inte tillåter kvinnor att köra bil och som har en religiös polis som heter “muttawa”? Denna polis inriktar sig på sedlighetsbrott och då speciellt kvinnor som bryter mot de föga feministiska lagarna i landet.

+ There are no comments

Add yours