En cyklisk historiesyn


Den cykliska historiesynen är utbredd, den finns hos tänkare som Spengler, Sorokin, men även Marx. Det går ut på att saker upprepar sig periodvis, och genom dessa upprepningar kan man förklara och tolka historien.

+ There are no comments

Add yours