En bok ”om hur Sverige var – och åter kan bli”


André Bellessorts bok “Sverige” skildrar den franske författarens resa genom Sverige de första åren på 1900-talet – ett Sverige som såg mycket annorlunda ut. Nu har boken givits ut på nytt av bokförlaget Cultura Aetatis.