Empati


Värst av all är det enfald som präglar hela den västerländska samtiden. Den fundamentala bristen på empati. Empati handlar om att leva sig in i en annan persons föreställningsvärld och situation och på basis av det känna samma saker och vi västerlänningar har visat att vi har stor empatisk förmåga med exempelvis utländska våldtäktsmän eller ligistgäng som eldhärjar städer.