Elpriset kan bli högre än 30 kronor kWh


Skräckpropaganda? Kanske inte. Snarare konsekvensen av en miljöpartistisk energipolitik – med vindkraft i stället för kärnkraft. Det är under de kalla vinterdagarna som elen behövs som mest. Men det är inte helt säkert att den kommer att finnas. Hushållen gör klokt i att investera i vedpannor som kan användas när vår första stora “brownout” inträffar. Och stora dieselaggregat för elproduktion som kan köras vintertid.

+ There are no comments

Add yours