Elbrist och teknokrati


Att satsningarna på vindkraftverk och solpaneler skulle leda till elbrist var inte oväntat, eftersom de bägge räknas som kompletterande energikällor.

+ There are no comments

Add yours