Elbrist och nedsläckningar i Sverige och Storbritannien framöver


Svenska Kraftnät varnar för att vi nästa decennium kan få se avsiktliga strömavbrott i Sverige, för att i spåren av nedlagda kärnkraftverk och 10% riven vattenkraft hantera bristen på el vintertid i ett snabbväxande Sverige. Storbritannien riskerar det samma redan i år. Det är helt enkelt så att bara för att man lägger ner fungerande kraftverk, så minskar inte efterfrågan, speciellt inte vintertid.

+ There are no comments

Add yours