Egendomligt uppror!


I kväll lanserades äganderättsupproret Egendomligt, av bland annat Martin Jacobsson (I fablernas land), Martin Borgs (fd slöseriombudsman) och Rickard Axdorff (Naturbrukarna och Jordbruksaktuellt) i samarbete med Landshypotek. Det handlar om äganderätten till skog och mark, och rätten att äga och bruka denna utan att skada någon annan. Idag är denna rätt allt mer kraftigt begränsad av staten, då man närmast på nåder alls kan få bruka det man äger.

+ There are no comments

Add yours