Efterkrigstidens fredsideologi under avveckling


Efter de bägge världskrigen så beslutade man sig för att detta aldrig skulle få hända igen. Miljoner människor döda, både soldater och civila. Städer och hela länder låg i ruiner. De tyska nationalsocialisternas brott mot mänskligheten lyftes fram som det värsta exemplet, där människor avrättats med närmast industriell metodik. Människans grymhet visste inga gränser. Senare började man även att prata om fånglägren i Gulag i Sovjetunionen, de allierades bombningar av Dresden och andra tyska städer, turkarnas brott mot armenier och andra minoriteter etc etc etc.

+ There are no comments

Add yours