Effekten av negativa räntor


Världens centralbanker har sänkt räntorna nästan till noll. De har med andra ord ägnat sig åt nollräntepolitik (NRP) med hoppet att billiga krediter ska återuppliva stagnerande ekonomier. Centralbankernas balansräkningar har förstorats genom köp av tillgångar på marknaden med nytryckta pengar, som vi amerikaner kallar ”operationer på den öppna marknaden”. Om den köper statens egna obligationer kallas processen ”skuldmonetisering”. Dessa är bara finare ord för att trycka pengar ur tomma intet med syftet att köpa tillgångar.

+ There are no comments

Add yours