Effekten av Brexit nästan utraderad


Den omedelbara effekten av Brexit på börserna världen över blev kraftig. Men nu, när marknaderna fått tid att fundera, tycks effekten nästan försvunnit. Räknat i brittiska pund befinner sig Londonbörsen på samma nivå som den tionde juni.

+ There are no comments

Add yours