Ecoronomi


Olyckliga omständigheter som genom mitt egen svett och möda vändes till bättre gav som resultat att jag innevarande månad kunde plocka ut dubbla löner.