eBevis – ett hot mot pressens frihet och rättssäkerheten


eBevis är förslaget om att myndigheter i ett EU-land skall kunna begära ut data direkt från företag i en annan medlemsstat – utan att blanda in det andra landets rättsväsende. Utöver att förslaget är onödigt så medför det en rad risker – vad ler pressens frihet, känslig persondata, rätten att protestera samt rätten till en opartisk och rättvis rättegång.