“Du kan inte studera mörkret genom att dränka det i ljus”*


Om man kommer till ett nytt land där man fått en fristad är det första man gör att lära sig det nya landets språk och man ser till att barnen lär sig det.