DSA: Skall den nya nätcensuren även omfatta media?


Här är en intressant och problematisk frågeställning kopplad till EU:s Digital Services Act (DSA): Skall den nya nätcensuren även omfatta media?