Dissident foliehatt


Det svenska språket erbjuder oändliga möjligheter att bilda sammansatta ord. Denna språkliga praktik ger upphov till såväl vardagspoesi, som sätter språkmaktmedel i händerna på den härskande klassen.