Diktaturens estetik


Hur har diktaturen ut när den marscherat över Europa? För 2000 år sedan hade den glänsande hjälmar och bröstplåtar, standar och fanor med inskriptionen SPQR. Senare har den under lång tid haft ett kors som symbol. Tydligast var det under inkvisitionen. Först i senare historisk tid har korset bleknat som symbol för diktatur.

+ There are no comments

Add yours