Digitala diktatorers drömsamhälle: De äger dig och du har blivit en hjärntvättad, kuvad slav


Har du inte sett Jonas Nilssons och Palaestra Medias senaste dokumentärfilm “Makthavarna du aldrig valde” så bör du omgående göra det. Jag misstänker att de flesta människor fortfarande är omedvetna om hur några få makthavare tillsammans äger och styr världen och hur deras beslut påverkar och är tänkta att i ännu högre grad påverka, allas vårt dagliga liv.