Detaljer om IT-angreppet mot Transportstyrelsen


Transportstyrelsen angreps igår medvetet och riktat i ett IT-angrepp med skadlig kod. Här följer detaljer om hur angreppet gick till och vad det fick och får för konsekvenser.

+ There are no comments

Add yours