Det usla ledarskapet


I tidernas begynnelse, när vi var jägare och samlare, då enades vi kring ledare som var erfarna och kunniga. Vi gjorde det för att överleva. Om något svårt beslut skulle tas kunde möjligen två starka individer gå åt olika håll, och stammedlemmarna följde den som de tyckte var vettigast.

+ There are no comments

Add yours