Det sensationella med sanningen


ATL hade den 13/ en notis från Nature Climate Change om att 30 datamodeller förutspår att en global temperaturhöjning med 1°C minskar världens totala veteskörd med 6%. Sedan har forskarna räknat om det i ton och fått det till 42 miljoner ton som i sin tur motsvarar 25% av den internationella handeln med vete.
Det underförstådda budskapet blir alltså att en höjning med 1°C ger en minskning med 25%. En katastrof! Om det vore sant.

+ There are no comments

Add yours