Det perfekta politiska systemet


Ofta när jag diskuterar politik nuförtiden så handlar det väldigt mycket om kontexten, dvs hur man ska skapa en bra grogrund för ett lands styre, eller ickestyre, lite beroende vilken politiks åskådning man har. Det talas om små stater med begränsat politiskt utövande, nattväktarstat, direktdemokrati, aristokrati, plutokrati, monarki osv osv. Hur viktig är egentligen den politiska formen?

+ There are no comments

Add yours