Det kontrafaktiska idealet


Klimatalarmister, naturvårdare med flera, kort sagt vad som i allmänhet benämns naturmuppar, utgår i sin propaganda och sitt arbete från ett kontrafaktisk ideal. De tänker sig att naturen styrs av ett oföränderligt status quo. Även om de inte tror att naturen styrs av detta ideal, vill de själva styra naturen efter detta ideal. De verkar anse att de vet bättre än naturen själv hur naturen borde fungera.

+ There are no comments

Add yours