Det kommer att flyta blod på finansmarknaderna


Nej, det handlar inte om att Brexit leder till lågkonjunktur och ekonomisk kris. Jag tror inte att utträdet kommer att få någon större realekonomisk effekt. Men rörelserna på valutamarknaden är nu så stora att vi kommer få se brutala effekter inom finans- och banksektorn. Det brittiska utträdet är en så kallad “svart svan”, en händelse som finansmarknaderna tycker det är för dyrt att försäkra sig emot.

+ There are no comments

Add yours