Det finns snart ingen återvändo


Sverige bär tyvärr fortfarande auran att vara ett högfungerande land med stor innovationskraft, ett arbetsamt och strävsamt folk, framgångsrika företag och gott om naturtillgångar. Ja, man skulle faktiskt våga säga att vi åtminstone varit helt självförsörjande. Men var händer då när alla dessa ting åderlåts och angrips från alla håll?