Det familjefientliga självförverkligandet


Det föds färre barn. Även i absoluta tal är barnafödandet det lägsta på 15 år. Låt oss för sen stund lämna teorier om den rent medicinska lägre fertiliteten. Låt oss istället kontemplera kulturens inverkan på västvärldens minskade benägenhet att föröka oss.