Det behövs en riktig höger — inte ett alternativ


Framförallt behövs en seriös idédebatt som fokuserar på ämnen som är relevanta och tidsenliga. Jan Olof Bengtsson publicerade häromveckan en kort recension av alternativhögern, det vill säga den samlingsbeteckning som användes på den breda nationalistiska och populistiska utomparlamentariska höger som växte fram och hade sina glansdagar under Trumps första presidentvalskampanj.