Det är märkligt att socialdemokraterna inte förstår varför folket vänder dem ryggen – de har ju svikit Sverige


Från förebild till skräckexempel. Så kan man enklast sammanfatta det socialdemokratiska vanstyret av Sverige, i synnerhet de senaste decennierna