Det är komplext, sa experten


Hur ska man i ett överflöd av information kunna behålla fokus och se vilken delinformation som är relevant och användbar för att dra slutsatser?