Det är gott att leva!


Huruvida vi lever i den bästa av världar eller i den yttersta tiden är inte jag rätt person att svara på. Jag konstaterar bara att det är gott att leva!