“Det är fantasin som sätter begränsningar”


Migrationsverkets generaldirektör Danielsson medger att myndigheten fantiserar kring hur man ska kunna ordna sängplatser åt 100 000-talet asylsökande. Bland de totalt orealistiska förslagen är nu att inhysa asylsökande i landets skyddsrum, vilket visar att myndigheten helt tappat kontakten med verkligheten.

+ There are no comments

Add yours