”Det är deras tur nu”


Den politiska korrekthetens fundament består inte av rationella överväganden utifrån olika principer, tvärtom handlar det om associationer och känslor förmedlade genom bilder och teman i kulturindustrins produktioner.