Den typiske vänsterpartisten


Utifrån SCB:s partisympatiundersökning kan man bygga sig en schablonmässig fördomsfull bild av den typiske väljaren till respektive parti. Här följer typfallet för den vänsterpartistiske väljaren.

+ There are no comments

Add yours