Den tredje konfliktlinjen


Man kan i det samtida Västerlandet snabbt identifiera två konfliktlinjer. Det rör sig förenklat uttryckt för det första om folk mot elit, för det andra om infödda mot invandrare.