Den politiskt tillrättalagda normaliteten


Det är inte lätt dessa dagar att vara verksam på det statliga universitetet i Lund. Den akademiska världen är inte heller den förskonad från vår samtids politiska ängslighet och tillrättalagda dagordning. Häromsistens rapporterades om att en av Sveriges mest namnkunniga medicinska forskare, Kristina Sundquist, nu riskerar åtal då hon inte – som det heter – innehaft erforderliga tillstånd för att bedriva ett specifikt forskningsprojekt där resultatet påvisar en klar överrepresentation bland utrikes födda i våldtäktsstatistiken.