Den permanenta revolutionen


Det lilla förortstorget omges av rätlinjiga block av samma typ som dominerar så många svenska städer sedan sex årtionden tillbaka. Arkitektens och samhällsplanerarens vision om det ideala samhället, gjutet i betong. Ett torg från den tid då den gamla arbetarrörelsens tro på bildning och förkovran som en väg till frihet och klassutjämning hade ersatts av den sociala ingenjörskonsten och tron på politikers och experters förmåga att tillgodose alla mänskliga behov.